Geschiedenis

Al sinds 1990 spelen jongens en meisjes het spel van Scouting in Ooststellingwerf. In Nederland bestaat Scouting inmiddels al meer dan 100 jaar!

Sinds 24 maart 1990 heeft Ooststellingwerf weer een eigen scoutinggroep met gemengde leden (meisjes en jongens). Hoewel er in het verleden een groep in Appelscha is geweest, was daar weinig of niets meer van bekend. 

De oprichters van de Scoutinggroep in Oosterwolde meenden, dat de naam van de groep iets te maken zou moeten hebben met Oosterwolde, maar toch ook iets met buitenleven. Dankzij een hint van de “Stellingwarver Schrieversronte” werd voor de Biezenhutters gekozen. Enig speurwerk in de bibliotheek leverde de volgende gegevens op over deze naam:

“In de buurtschap Nanninga woonde vroeger een zekere Jan Folkerts de Vries, geboren in 1788. Hij was soldaat van de classe (jaargang) 1808 en in Franse dienst. In 1814 werd hij uit de dienst ontslagen. Hij is toen gaan wonen te Nanninga in een huis, dat de “Biezenhutte” werd genoemd”
(Ontleend aan: ‘De Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen’, van dr. T.H. Oosterwijk.)

Onze groepsdas is geel met een rode bies. Er is voor deze combinatie gekozen, om in de eerste plaats de kleuren van het Gemeentewapen en dus van onze “afkomst” aan te geven en in de tweede plaats enigszins, zij het dan wat cryptisch, onze naam tot uitdrukking te brengen (door de bies op de das).