Bestuur

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met het bestuur en de leden van de Roverscouts de groepsraad. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

De leden van het bestuur van Scouting de Biezenhutters:

  • Richard Elsinga (Voorzitter, 06-53692115)
  • Charlotte Heijltjes (Penningmeester)
  • Esther Elsinga (Secretaris)
  • Rob Zwaaneveldt
  • Anton Stegeman
  • Vera Tetteroo
  • Ate Postma